Angličtina pro dospělé

 Kurz anglického jazyka pro dospělé. Vyučuje se v úterý.

 

Angličtina pro mírně pokročilé a pokročilé

Náplní kurzu je prohlubování dříve nabytých vědomostí. Cílem je plynně komunikovat k danému tématu za použití vhodné slovní zásoby, správné výslovnosti a gramatiky. Důležitou součástí výuky je také čtení, porozumění textu.