Biblický kroužek

 

Vzdělávání v Rodinném centru Kalíšek se neomezuje jen na rozumové, výtvarné, hudební a pohybové schopnosti. Mozaiku výchovy celé osobnosti dokresluje také základní náboženská výchova, která je v RC Kalíšek založená na učení Církve československé husitské. K tomuto účelu slouží biblický kroužek, ve kterém se děti seznamují nejen s biblickými příběhy, jejichž znalost patří k základnímu vzdělání, ale také se zásadami křesťanské etiky, jež vychází ze života a učení Pána Ježíše Krista.

K biblickým příběhům se scházíme každé pondělí.