Dětská angličtina

Smyslem výuky dětské angličtiny v RC Kalíšek není naučit všechny děti aktivně anglicky mluvit, ale pasivně rozumět. Výuka probíhá zábavnou formou s pomůckami, které pomáhají dětem chápat, o čem je řeč. Je všeobecně známo, že děti se velmi dobře učí a vnímají nové informace a podněty od velmi raného věku. Na této vlastní zkušenosti stavíme formu naší výuky, která je díky svému složení a zaměření efektivní a zároveň zábavná.
Výuka dětské angličtiny se bude konat ve dvou skupinách v pondělí od 16.00 - 16.30 a od 16.30 - 17.00. Počet dětí ve skupince je zhruba 6-8.