Realizace dětského hřiště

08.07.2011 09:15

 Na jaře 2010 byla Rodinným centrem Kalíšek zahájena realizace projektu s názvem „Vybudování dětského hřiště u Husova sboru v Kvasicích“. Z původně nevyužívaného parčíku u Husova sboru tu vzniklo příjemné místo k trávení volného času především pro děti od 3 do 12 let a jejich rodiče. Projekt zahrnoval nejen samotnou realizaci dětského hřiště, ale také výsadbu zeleně a oplocení.

Po přípravných pracích, které proběhly na podzim předešlého roku, se 26. března 2010 shromáždilo u Husova sboru přes dvacet dětí s rodiči, aby zde vysadili nové okrasné stromky a dřeviny. Poté se za pomocí tatínků z Rodinného centra Kalíšek začaly hloubit základy oplocení parčíku, následovala betonáž základů a zdění oplocení. Jakmile byla zděná část oplocení dokončena, montovaly se kované brány, branky a kované výplně plotu. Tato část projektu byla zatím nejnáročnější nejen časově a fyzicky, ale i finančně.

Když bylo oplocení dokončeno, začalo se v zadní části parčíku se stavbou hlavního prvku hřiště: malé tělocvičny se skluzavkou a houpačkou. Nejdříve se ovšem musela vyhloubit 30 cm hluboká jáma o rozloze 75 m2 pro dopadovou zónu a v této jámě ještě 15 děr pro kotvící patky. Tentokrát nám z větší části pomohla technika, takže jsme se tolik s výkopy nenadřeli. Samotný herní prvek byl dodán a namontován hulínskou firmou KARIM, spol. s r.o. a opět brigádně zabetonován. Stejně tak i dopadová zóna byla udělána brigádně, čímž jsme náklad na prvek snížili o necelých 40 000,- Kč.

V záři jsme od téže firmy ještě zakoupili houpací sovu na pružině. Jejím zabetonováním jsme ukončili první část výstavby dětského hřiště a připravovali se na druhou, která byla zahájena na jaře 2011. Zatím se nám podařilo od firmy KARIM, spol. s r.o. zakoupit a brigádně namontovat dětské pískoviště, houpačku s košem, rybu na pružině a nástěnku. Na další prvky zatím sháníme peníze. Obec Kvasice nám pro tento rok pomohla zapůjčením čtyř velmi krásných laviček.

Vzhledem k tomu, že parčík u Husova sboru je hojně navštěvován dětmi a rodiči především z Rodinného centra Kalíšek, stal se náš parčík s dětským hřištěm místem odpočinku, kde lidé všech generací mohou vydechnout od každodenní práce i povinností a za smíchu šťastných a spokojených dětí aspoň na chvíli zapomenout na všední starosti.