Rodinné centrum Kalíšek

 

Rodinné centrum Kalíšek je nezávislým občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků, jehož cílem je organizování a podpora různých mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny občanů ČR.

 

Hlavními aktivitami sdružení jsou:

-           výuka cizích jazyků, především jazyka anglického

-           zřizování a vedení mateřských center

-           kurzy obsluhy a práce na PC

-           zřizování a vedení výtvarných, sportovních

             a dalších zájmových kroužků

-           zřizování dětských hřišť a dětských koutků.

Rodinné centrum Kalíšek také organizuje a pořádá různé společenské akce (např. dětský den, pohádkový park, lampiónový průvod atd.) a kulturní akce (hudebního, dramatického i výtvarného charakteru).

Všechny tyto jmenované aktivity i jednorázové akce sdružení nejsou činnostmi výdělečnými. Na jejich přípravě, organizaci a realizaci se podílejí ve svém volném času dobrovolní pracovníci. Zdrojem majetku Rodinného centra Kalíšek jsou dary fyzických a právnických osob, členské příspěvky, dotace, účelově zaměřené granty a příjmy z vlastní hospodářské činnosti sdružení.