Taekwon-do

 

„Taekwon-do je bojové umění Koreje, které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale nachází v tvém těle i v tvé duši skryté rezervy, odhaluje je a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických neduhů moderní civilizace.

Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl z pozice síly vystupovat na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných, když již selžou všechny ostatní prostředky obrany.

Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých rukou a nohou proti své duši, proti jakémukoliv vyznání a odlišným názorům. Trénuj taekwon-do proto, abys nalezl harmonii těla a duše, abys vždy jednal ve smyslu životní filozofie taekwon-do a svým jednáním nikdy nevrhl ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru a spravedlnosti, na korejské bojové umění taekwon-do.“

Hwang Ho Yong – vrchní trenér taekwon-do pro ČR – IX.dan

 

V taekwon-do platí přísný vnitřní řád chování, pořádku a disciplíny, který je vybudován na těchto principech:

 

1.  Respektovat jeden druhého, především osoby starší, ale i žáky s vyšším stupněm technické dovednosti v taekwon-do.

2.  Stydět se za neřest, pomluvy a falešné jednání.

3.  Jednat vždy čestně, slušně a upřímně.

4.  Být ke druhým zdvořilý a vždy se řídit podle zásady: Co nechceš, aby bylo děláno tobě, nedělej druhým, a jak bys chtěl, aby lidé jednali s tebou, tak jednej ty s nimi.

5.  Podporovat právo a lidskost i slabé a utlačované.

6.  Stát za každých okolností na straně spravedlnosti.

7.  Zachovávat pravidla společenského chování

8.  Respektovat majetek druhých.

9.  Nedávat ani nepřijímat jakékoli dary, existuje-li sebemenší pochybnost o jejich původu.

 

Všechny tyto zásady, které by měli cvičenci taekwon-do dodržovat, vedou k posilování lidské vzájemnosti, přátelství a obětavosti, učí pokoře a odstraňují prvky sobectví i namyšlenosti. Každý, kdo se chce věnovat bojovému umění taekwon-do a dosáhnout v něm určitých výsledků, se musí ztotožnit s těmito myšlenkami a názory, pochopit je a zůstat jim navždy věrný. K respektování těchto principů se žák taekwon-do zavazuje tímto slibem:

 

„Budu dodržovat zásady taekwonda“ (ty jsou shrnuty do pěti bodů – zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezlomný duch).

„Budu respektovat instruktora a sonbe“ (sonbe znamená starší žáky nebo žáky s vyšším stupněm technické dovednosti v taekwon-do).

„Nikdy taekwon-do nezneužiju“ (k obhajobě nízkých a nemorálních cílů a myšlenek).

„Budu bránit svobodu a spravedlnost.“

„Budu vytvářet mírovější svět.“

 

Věrni myšlenkám a morálním principům taekwon-do budeme vždy stát na straně spravedlnosti a práva, budeme respektovat osoby starší a nemocné a podle vlastních možností jim budeme pomáhat. Nikdy nezneužijeme bojové umění taekwon-do k obhajobě nízkých a nemorálních cílů a myšlenek.“

Generál Choi Hong Hi – zakladatel taekwon-do – IX. dan

 

Taekwon-do, jako i některá další bojová umění (např. Aikido), doporučují jak pediatři a ortopedové, tak i speciální pedagogové. Přínos vidí v tom, že při tréninku se stejnoměrně zapojují svaly na celém těle, uplatňuje se soustředění na pohyb, takže se harmonicky rozvíjí tělesná i duševní stránka osobnosti. Navíc si žáci pěstují i vlastnosti ze zásad taekwon-Do: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezlomný duch – touha překonávat překážky.

 

             Více informací o taekwon-do najdete na webových stránkách našeho oddílu  www.tkdzlinsko.webnode.cz